Forretningsudvikling i teori og praksis for hinanden og sammen,
for fremtidig bæredygtighed og fællesskaber.

Future Intentions er et netværk af innovative og driftige mennesker, som skaber nye kreative fællesskaber, virksomheder og strategier for fremtidens lokale fritids- og forretningsliv. I netværket indgår lokalpolitikere og repræsentanter for erhvervslivets interesser. Der tilbydes assistance til at søge midler og kapital til udvikling af nye projekter.

"Fremtidens bæredygtighed hviler på fælles interesser"

Visionen er at udvikle fremtidens kreative forretningstalent, og skabe nye forretningsmuligheder, metoder og områder, gennem interessefællesskaber, hvor hensynet til bæredygtighed og velfærd kommer i første række.

Der vil være professionel træning og læringsprocesser i udvikling af innovativ forretningsførelse og kreativ intelligens. Ydermere vil der vil være praktisk indføring i, hvordan man samskaber virksomheder, som kan bidrage til lokalområdets behov, og som involverer både kunder, brugere og andre forretninger. Der vil løbende være workshops og undervisning som stimulerer den innovative og kreative intelligens. Desuden vil netværksgrupperne agerer Executive Advisory board for lokale erhvervsdrivende og iværksættere, gennem abonnementer. Derigennem vil der hele tiden være innovative og forretningsudviklende opgaver at løse, og derigennem støtte erhvervslivet med at vækste og udvikle sig til en fremtid i forandring.

 

Verden skal forandres gennem Entrepreneurmanship

Fællesskaber er nøglen til en bæredygtig fremtid, hvor alle er medansvarlige for trivsel og miljø.
Vores velfærd skal baseres på en omsorgsfuld og medlevende deltagelse i fællesskabet.

Future Intentions skaber i samarbejde med kommunen og erhvervs-foreningen nye initiativer til fællesskaber, baseret på både fysiske og digitale løsninger, for at skabe nye måder at være sammen på.

 
Frederiksberg.jpg

Innovations kompetance er fremtidens kernekompetence

Udvikling af nye måder at opstyrke koncepter inden for forretningsudvikling, kræver både kreativ intelligens og spillerum for ideer og udfordringer. Kreative samspil som danner nye rammer og formål, med et væld af muligheder.

Future Intention skaber rum for nye ideer og udvikling til gavn for lokale erhvervsdrivende, jobskabelse og vækst, gennem nye bæredygtige løsninger, hvor mennesker, økologi og miljø er i centrum.

Tryghed i gaderne er ikke kun politiets opgave, det er vores alles ansvar, som bedst varetages ved at være en ansvarlig og bidragende del af gadens liv og aktivitet. Det kan kun gøres i samspil med naboer og de lokale erhvervsdrivende. Det kræver nye måder, at tænke socialt netværk på, både digitalt og i vores smukke byrum. Connect and Secure er et af de programmer som Future Intentions arbejder på, for at gøre gaderne tryggere.

Advisory Board on Demand

Future Intention agerer Advisory Board for lokale erhvervsdrivende og iværksættere, gennem abonnementer. Desuden vil både kommunen og Erhvervsrådet søge råd og innovativ sparring af disse innovative forretningsudviklere. For abonnenter betyder det at de for et fast mindre beløb, altid har et rådgivningspanel, der giver både sparring og nye vinkler på den enkeltes abonnents forretnings udfordringer, eller visioner for nye strategier, muligheder eller markeder. Abonnenterne vil typisk være erhvervsdrivende og iværksættere som ønsker at få løbende sparring for at komme i mål med de svære omstillinger, nye visioner, nye måde at arbejde på. Kort sagt at de har nogle positive intentioner for for deres fremtidige virke.

Nye initiativer for forretningsudvikling

Frederiksberg Budcykel bringer varer og forsyninger ud til borgere og erhvervsliv. Det kan være ugens buket fra blomsterhandleren til både private og til butikker. Det er fra købmanden til de ældre, og frokostordningen fra restauranten til kontoret. Det er aftensmaden fra grillen til teenageren, såvel som pakken fra lager til kunde.

sofia-kuniakina-gsUTmcM2OSY-unsplash.jpg
Frederiksberg have.JPG

Fællesskaber

Popup-kulturhuse, gallerier, legestuer, fællesspisning, intim-koncerter, brætspillested, fællesskaber kræver rum og muligheder. Future Intentions har en vision om, at hvis der er tomme lokaler og bygninger, så skal de udnyttes til fælles bedste, gennem midlertidige popup- initiativer.

Værn om tillid og trygheden

Connect and Secure er er en del af FIs visioner for, at lave digitale og mobile Apps og programmer, der er med til at skabe tryghed i gaden, ud fra tesen, at vi passer på hinanden, fordi vi kender hinanden.

Frederiksberg_Allé_No_36-40.jpg
Future Intention 3.jpg

Innovation & Invention netværk

Future Intention Frederiksberg åbner op for deltagere til innovationsnetværk for serie-iværksætteri, med fokus på lokale og sociale interesser.

Future Intentions vision er at samle innovative ildsjæle i netværksgrupper, hvor de sammen skaber fremtidens nye forretningsmuligheder. Nyskabende projekter til gavn for sociale fællesskaber, samt nye måder at samskabe forretning på.

Udvikling af dedikerede forretningstalenter hos medlemmerne, til brug for bestyrelses- arbejde, konsulentydelser og videreudvikling af egne interesser.

Formål

At skabe grobund for fremtidens organisationer, med fokus på lokale og sociale interesser.

At støtte erhvervslivet, og de lokale butikker med, at fremtidssikre deres virke på en kreativ og bæredygtig måde.

At skabe nye forretningsmuligheder, nye måder at drive forretning på, samt medvirke til at udvikle fremtidens organisationer.

At udvikle fællesskaber og projekter for både almindelige og alternative bo- og leve former, til gavn for hele lokalområdet.

At udvikle og reorganisere konkurstruede og afviklingstruede virksomheder.

Formålet er at skabe afkast, målt i nytænkning, bæredygtighed, fællesskaber, erhvervsfremmende initiativer, og samarbejde om sociale værdier og ansvarlighed.

Det forventes af gruppen, at de på månedlig basis skaber værdi, og på sigt skaber bæredygtige forretninger, som både laver arbejde og afkast til gruppens medlemmer. Ligeledes forventes det at gruppen er selvstyrende sammen med deres teamleder.

10 mødedage årligt og ca. 2-3 møder pr. måned. Derudover må medlemmerne mødes og arbejde som de ønsker. Det koster 15.000 kr. plus moms årligt for medlemsskab. Det forventes dog, at pengene tjenes hjem igen, og bliver tilbagebetalt til medlemmerne i løbet af første år, og forhåbentligt en hel del mere med tiden. Det er Inkl. mødefaciliteter og forplejning, undervisning, træning, sparring, og assistance til fundraising og kapital søgning.

Gruppen består af 8-10 medlemmer med en er teamleder. Alle med et kreativ og innovativ Mindset, med ledelses og erhvervserfaring, iværksætteri. Medlemmerne inddele sig i ansvarsområder ud fra erfaring og lidenskab, eks. projektleder, kommunikation, netværker, facilitator, desuden kreative udvikler/designere samt digital designer/udviklere o.a.

tom-juggins-AWguZEkl5dg-unsplash_edited.
 

Møde Lokation for begge teams vil være på Gammel Kongevej 1 - 1610 København

Future Intentions Frederiksberg og Future Intentions Copenhagen er nu åben for optagelse af medlemmer.
Ligeledes er pladserne som teamledere ledige i begge grupper. Både Frederiksberg og københavn vil være pilotprojekter, som vil sætter rammerne for fremtidige netværks-grupper over hele landet.

Alle grupper kommer til, at dele netværks videndatabase og værktøjer og ligeledes inspirerer, ligeledes bruge og støtte hinanden.